single.php

FILTROPOCHŁANIACZ

90.27

Filtropochłaniacze wymienne do półmasek i masek pełnotwarzowych Advantage® z podwójnym połączeniem bagnetowym.
– typ A2P3
– przeznaczone do gazów, oparów związków organicznych z punktem wrzenia powyżej 65° C
– zabezpieczenie przeciw cząstkom niebezpiecznych związków o niewielkiej prężności pary
– małe opakowanie 2 szt.
– spełniają wymagania normy EN14387

Opis

Filtropochłaniacze wymienne do półmasek i masek pełnotwarzowych Advantage® z podwójnym połączeniem bagnetowym.
– typ A2P3
– przeznaczone do gazów, oparów związków organicznych z punktem wrzenia powyżej 65° C
– zabezpieczenie przeciw cząstkom niebezpiecznych związków o niewielkiej prężności pary
– małe opakowanie 2 szt.
– spełniają wymagania normy EN14387