single.php

POCHŁANIACZ

320.93

Filtropochłaniacze A2 gazów i par substancji organicznych ze wskaźnikiem zużycia.
– w odpowiednich środowiskach wskaźnik zużycia 3M™ może stanowić dodatkowe zabezpieczenie przy stosowaniu bieżącego harmonogramu wymiany pochłaniaczy oraz ułatwia przestrzeganie procedur firmowych oraz przepisów branżowych
– wskaźnik zużycia 3M™ ESLI zapewnia spokojny sen, a w niektórych przypadkach pozwala zastąpić aktualne praktyki
– używając wizualnego wskaźnika sygnalizującego konieczność wymiany pochłaniacza, podnosi się bezpieczeństwo pracy oraz optymalizuje się wykorzystanie pochłaniaczy w odpowiednich środowiskach
– wskaźnik jest prostym narzędziem optycznym, ułatwiającym w odpowiednich środowiskach podjęcie decyzji o wymianie pochłaniaczy
– nadaje się do stosowania z półmaskami i maskami pełnymi 3M-MAS-6000, 3M-MAS-6500 oraz 3M-MAS-F-6000
-opakowanie 8 szt.
– spełniają wymagania normy EN14387

Opis

Filtropochłaniacze A2 gazów i par substancji organicznych ze wskaźnikiem zużycia.
– w odpowiednich środowiskach wskaźnik zużycia 3M™ może stanowić dodatkowe zabezpieczenie przy stosowaniu bieżącego harmonogramu wymiany pochłaniaczy oraz ułatwia przestrzeganie procedur firmowych oraz przepisów branżowych
– wskaźnik zużycia 3M™ ESLI zapewnia spokojny sen, a w niektórych przypadkach pozwala zastąpić aktualne praktyki
– używając wizualnego wskaźnika sygnalizującego konieczność wymiany pochłaniacza, podnosi się bezpieczeństwo pracy oraz optymalizuje się wykorzystanie pochłaniaczy w odpowiednich środowiskach
– wskaźnik jest prostym narzędziem optycznym, ułatwiającym w odpowiednich środowiskach podjęcie decyzji o wymianie pochłaniaczy
– nadaje się do stosowania z półmaskami i maskami pełnymi 3M-MAS-6000, 3M-MAS-6500 oraz 3M-MAS-F-6000
-opakowanie 8 szt.
– spełniają wymagania normy EN14387